Voor wie

Kinderen en jongeren

Emotioneel welzijn: angsten, depressieve gevoelens,…

Ontwikkelingsproblemen: ADHD, autisme, gedragsproblemen,…

Zelfvertrouwen

Moeilijkheden binnen het gezin: opvoeding, scheiding, nieuw samengesteld gezin,…

Rouw -en traumaverwerking

Volwassenen

Relatieproblemen: scheiding, geweld, nieuwe levensfase, verstoorde communicatiepatronen,…

Depressie en burn-out

Rouw -en traumaverwerking

Angststoornissen

Zelfbeleving