Over

Ik heb mijn diploma klinische psychologie behaald aan de Universiteit van Gent (erkenningsnummer 872117593).
Vanuit mijn opleiding is de interesse gegroeid voor de behandeling van psychische problemen volgens de cognitieve gedragstherapie.
Hierbij wordt er vooral gewerkt rond de gedachten en het gedrag die het dagelijks functioneren van de persoon verstoren.
Ik volg momenteel de permanentie vorming gedragstherapie voor kinderen en jongeren.  


Na mijn basisopleiding ben ik beginnen werken bij het CAW in Halle.
Ik werk binnen het algemeen onthaal-en begeleidingsteam waar ik ook een specifieke opdracht vervul voor slachtofferhulp.
Dankzij mijn job heb ik ervaring opgedaan in het werken met zowel individuele cliënten als met hun context.
Doorheen de jaren ben ik geconfronteerd met een ruime doelgroep waaronder ook kinderen en jongeren samen met hun gezin.
In mijn huidige werksituatie kwam ik reeds in aanraking met heel wat verschillende moeilijkheden die mensen in hun leven tegen komen.
Mijn ervaring hierin wil ik graag verder gebruiken in mijn eigen praktijk.

Ik vind het ook erg belangrijk om als psycholoog voortdurend mijn kennis bij te werken.  Vandaar dat ik regelmatig extra vormingen volg onder andere rond begeleiding van koppels, rouwverwerking, suïcidepreventie, creatieve therapie,…
Ik heb de basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie afgerond.

Ik probeer zoveel mogelijk vanuit de individuele vraag van mensen te werken.  Ik bied daarom steeds eerst een onthaalgesprek aan van waaruit ik een voorstel doe naar verdere ondersteuning.